تبلیغات
کتاب آنالیز و شناسایی پلیمرهای لاستیکی


این کتاب حاوی نکات نظری و عملی موردنیاز  برای استفاده در آزمایشگاه های تولیدکنندگان لاستیک، صنایع مصرف کننده لاستیک و تمامی افرادی که با این صنعت و مشکلات مربوط به اجزای موجود در فرمولاسیون قطعات لاستیکی و لاستیک مانند، نظیر افزودنی ها و ناخالصی های پلیمرها سروکار دارند،می باشد و نکته مهم اینکه بخش اعظمی از مطالب این کتاب به صورت عملی توسط نویسندگان کتاب جهت آنالیز انواع پلیمرها، رنگها، چسب ها، لاستیک ها و پلاستیک ها مورد استفاده قرار گرفته است.
شیمیدانان با توجه به مطالب این کتاب و به کمک وسایل تجزیه ای ساده دردسترس خود می توانند پلیمرها و اجزای آنها را، خصوصا اگر دستگاه هایی نظیر طیف سنج مادون قرمز و آنالیز حرارتی و یا دستگاه های کروماتوگرافی گازی و مایع و یا ترکیب این دستگاه ها را در اختیار داشته باشند، شناسایی کنند.اطلاعات کامل کتاب: Analysis of RubberAnalysis of RubberAnalysis of Rubber