تبلیغات
Angr Birds Rio Online :: تم LG KP500


در اجرای بازی کوشا باشید :: در بار های بعدی که از بازی استفاده می کنید مقدار زمان لود شدن بازی، بسیار کم تر است